Thứ Sáu, Tháng Mười Một 17, 2023

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Website Toplist 24h được cung cấp như một dịch vụ đến người sử dụng với mục đích cung cấp thông tin chung, đào tạo, giải trí và hỗ trợ. Tuy nhiên, việc sử dụng trang web này phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, chính sách nào vui lòng ngừng truy cập và sử dụng trang web này ngay lập tức.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Vui lòng đọc kỹ Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm trước khi sử dụng website

Tính chính xác của thông tin:

Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp trên trang web này, tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là hoàn toàn chính xác, đầy đủ và sẽ luôn được cập nhật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên trang web này.

Sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu trên trang web này:

Chúng tôi không đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ được giới thiệu trên trang web này sẽ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ này.

Nội dung của các trang web liên kết:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng của các trang web liên kết hoặc các sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu trên các trang web đó. Người sử dụng cần tự chịu trách nhiệm đánh giá và chọn lựa sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web phù hợp với nhu cầu của mình.

Thay đổi thông tin trên trang web:

Toplist 24h có quyền thay đổi bất kỳ thông tin nào trên trang web này mà không cần thông báo trước hoặc không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi này.

Sử dụng cookie:

Trang web này có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về người dùng. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, người sử dụng đồng ý cho Toplist 24h sử dụng cookie theo chính sách của chúng tôi.

Sự cố kỹ thuật:

Toplist 24h không đảm bảo rằng trang web sẽ không gặp sự cố kỹ thuật hoặc không bị gián đoạn hoạt động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ sự cố kỹ thuật hoặc gián đoạn hoạt động của trang web.

Giới hạn trách nhiệm:

Toplist 24h không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này, kể cả những tổn thất và thiệt hại gây ra bởi việc truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc bất kỳ hành động nào vi phạm pháp luật.

Trang web này được cung cấp theo nguyên tắc “as is”, và Toplist 24h không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc đại diện nào về tính khả dụng, độ chính xác, tính đầy đủ, tính tin cậy hoặc tính phù hợp với một mục đích cụ thể nào. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, người sử dụng đồng ý hoàn toàn với tuyên bố từ chối trách nhiệm này và chấp nhận rằng Toplist 24h không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Mọi thông tin khiếu nại vui lòng liên hệ chúng tôi:

TOPLIST 24H

Hoặc click vào đây để gửi yêu cầu hỗ trợ.

Contact Me on Zalo